กิจกรรมหน่วย

จก.ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยมอาคารประภาสโยธิน
และพื้นที่ในความรับผิดชอบของ ศพย.ยศ.ทบ.
เมื่อ ๑๘ ก.พ.๕๙

IMG 7838 IMG 7841 IMG 7849
IMG 7857 IMG 7859 IMG 7861
IMG 7863 IMG 7871 IMG 7875
IMG 7881 IMG 7885 IMG 7889
IMG 7900 IMG 7905