ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

 

cdsd358

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการเพื่อ
  รองรับระบบจำลองยุทธ์ทางทหารของ ทบ. วันที่ ๑๖ พ.ค.๖๑
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right