ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

 

cdsd352   พล.ท.สุรัต แสงสว่างดำรง เป็นประธานในพิธีเปิด
  การอบรมนักแปล ตามโครงการ 
“การอ่านเพื่อความเป็น
  ทหารมืออาชีพ” ในวันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๑
  ณ โรงแรม มิโด กทม. โดย กพยศ.ศพย.ยศ.ทบ.
cdsd351

  การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงานการจัดการความรู้
  ของ นขต.บก.ยศ.ทบ. ห้วงวันที่ ๑๘ – ๑๙ เม.ย.๖๑
  โดยมี รอง จก.ยศ.ทบ.(๒) เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
  ณ ห้องเรียนหมายเลข ๒ อาคารประภาสโยธิน

cdsd350

  พิธีรับ- ส่งหน้าที่ และการบังคับบัญชา ผอ.ศพย.ยศ.ทบ.
  ระหว่าง พล.ท.สุรัต  แสงสว่างดำรง(ท่านเก่า) และ
  พล.ต.สดับพงษ์  จันทุรัตน์(ท่านใหม่) วันที่ ๒ เม.ย.๖๑
  ณ อาคารประภาสโยธิน

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right