กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. นำกำลังพล ศพย.ยศ.ทบ. เข้าร่วมอบศีลธรรมประจำเดือน มี.ค.๖๑
วันที่ ๖ มี.ค.๖๑ ณ หอพระพุทธสิงห์ชัยมงคล ยศ.ทบ.

IMG 3477 IMG 3480 IMG 3481
IMG 3488 IMG 3490 IMG 3495