กิจกรรมหน่วย

จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน การบรรยายสรุปโดยนายทหารที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
หลักสูตรเสนาธิการทหาร จากวิทยาลัยเสนาธิการ สหราชอาณาจักร ในหัวข้อเรื่อง
“หลักสูตรเสนาธิการทหารต่างประเทศ” โดย พ.อ.ยรรยงค์ อินนันชัย ตำแหน่ง อจ.รร.สธ.ทบ.
วันที่ ๕ มี.ค. ๖๑ ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ ยศ.ทบ.

IMG 3340 IMG 3350 IMG 3355
IMG 3384 IMG 3390 IMG 3405
IMG 3407 IMG 3412