กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. นำกำลังพล ศพย.ฯ ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑
โดยมี รอง จก.ยศ.ทบ.(๑) เป็นประธาน วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๑
ณ อุโบสถวัดน้อยนพคุณ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

1 2 3 4
5 6 7