ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

 

cdsd339

  กพล.ศพย.ยศ.ทบ. เดินทางบรรยายเสริมความรู้ในพื้นที่ ทภ.๒
  วันที่ ๒๑ – ๒๓ ก.พ. ๖๑  ณ กองพลทหารม้าที่ ๓ ห้วง จว.ข.ก.

cdsd338

  จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิด – ปิดการเสวนาทางวิชาการ
  ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการศึกษา
  เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
Smart Army ของ ทบ. วันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๑
  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right