กิจกรรมหน่วย

จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิด – ปิดการเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการศึกษา เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
Smart Army ของ ทบ.
วันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๑ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.

IMG 2480 IMG 2483 IMG 2493
IMG 2500 IMG 2575 IMG 2617
IMG 2636 IMG 2647