ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

 

IMG 1778   ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมวารสารเสนาธิปัตย์
  ปีที่ ๖๗ วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๑
 ณ ครัวกรมยุทธ์ ยศ.ทบ.
IMG 1773

  รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิด การสัมมนา
  เรื่อง " การบรรลุวิสัยทัศน์ ทบ. ปี ๒๕๗๙  ด้วยการแปลง
  กองทัพบกเป็น
Smart   Army " เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๑
  ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์  กอล์ฟ รีสอร์ท  จว.น.ฐ.

4

  จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนา เรื่อง " การบรรลุ
  วิสัยทัศน์ ทบ. ปี ๒๕๗๙  ด้วยการแปลงกองทัพบกเป็น
Smart
  Army " เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๑ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์
  กอล์ฟ รีสอร์ท  จว.น.ฐ.

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right