ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

 

cdsd337

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ เป็นหัวหน้าคณะฯ ตรวจภูมิประเทศและ
  ประสานการปฏิบัติ เพื่อเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติ
  ในพื้นที่ส่วนหลังตามแผนป้องกันประเทศ ณ มทบ.๒๖
  เมื่อ ๑๓ ก.พ.๖๑ จว.บ.ร.

cdsd336

  รอง จก.ยศ.ทบ.(๑) และ รอง จก.ยศ.ทบ.(๒) ตรวจเยี่ยมการ
  สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน
 
  บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๑
  วันที่ ๙ ก.พ. ๖๑ ณ อาคารประภาสโยธิน ยศ.ทบ.

cdsd336

  ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลพลเรือน
  ทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
  ประจำปี ๒๕๖๑ (ภาคเช้า) วันที่ ๙ ก.พ. ๖๑
  ณ อาคารประภาสโยธิน ยศ.ทบ.

cdsd334

  ผอ.กพยศ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานประชุมการสอบสัมภาษณ์
  “การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับ
  ราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร” ประจำปี ๒๕๖๑
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. วันที่ ๗ ก.พ. ๖๑

cdsd333

  รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมชี้แจงและสั่งการ
  ต่อ นขต.ศพย.ยศ.ทบ. วันที่ ๖ ก.พ. ๖๑
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ

cdsd332

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปตรวจภูมิประเทศ
  และประสานเตรียมการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกัน
  ประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของ ทภ.๑
  ห้วงวันที่ ๓๐ ม.ค. – ๒ ก.พ.๖๑ ณ บก.ทภ.๑

cdsd331

  จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
  พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ของ ทบ. วันที่ ๒๓ ม.ค.๖๑ 
 
ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ

cdsd330   รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมบทความ
  วารสารเสนาธิปัตย์ วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๑ ณ กพยศ.ศพย.ยศ.ทบ
IMG 1805

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ.เป็นประธานการประชุมการแปลตำราต่าง
  ประเทศของหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ ประจำปี ๖๑
  วันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๑ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 1778   ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมวารสารเสนาธิปัตย์
  ปีที่ ๖๗ วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๑
 ณ ครัวกรมยุทธ์ ยศ.ทบ.
IMG 1773

  รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิด การสัมมนา
  เรื่อง " การบรรลุวิสัยทัศน์ ทบ. ปี ๒๕๗๙  ด้วยการแปลง
  กองทัพบกเป็น
Smart   Army " เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๑
  ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์  กอล์ฟ รีสอร์ท  จว.น.ฐ.

4

  จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนา เรื่อง " การบรรลุ
  วิสัยทัศน์ ทบ. ปี ๒๕๗๙  ด้วยการแปลงกองทัพบกเป็น
Smart
  Army " เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๑ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์
  กอล์ฟ รีสอร์ท  จว.น.ฐ.

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right