กิจกรรมหน่วย

จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง "การบรรลุวิสัยทัศน์ ทบ. 
ปี ๒๕๗๙  ด้วยการแปลงกองทัพบกเป็น 
Smart Army" 
เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๑ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท  จว.น.ฐ.

1 2 3
4 5 6