กิจกรรมหน่วย

รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. นำกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่ ๖๑ 
และร่วมพิธีและรับมอบของขวัญ, มอบร้านค้า “ครัวกรมยุทธ์” แก่กำลังพล
กรมยุทธศึกษาทหารบก วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐ 
 ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์

1 2 3 4
5 6 7 8