กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผอ.ศพย.ยศ.ทบ.
ต่อ นขต.ศพย.ยศ.ทบ. วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 0733 IMG 0734 IMG 0736
IMG 0738 IMG 0743 IMG 0747