กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “หลักนิยมกองทัพบกในการช่วยเหลือภัยพิบัติ” 
วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๐ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กทม.

IMG 0677 IMG 0673 IMG 0683 IMG 0698
IMG 0709 IMG 0725 IMG 0730