กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑
เรื่อง “หลักนิยมกองทัพบกในการช่วยเหลือภัยพิบัติ” วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๐ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กทม.

IMG 0292 IMG 0295 IMG 0299
IMG 0353 IMG 0384 IMG 0386