กิจกรรมหน่วย

รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคุณลักษณะเฉพาะ
และแผนจัดหาระบบจำลองยุทธ์ทางทหารฯ วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 7018 IMG 7020 IMG 7022
IMG 7024 IMG 7027