กิจกรรมหน่วย

ศพย.ยศ.ทบ. จัดกิจกรรมประกวดบอร์ดประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. ๖๐
 โดยมี รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. และคณะกรรมการลงคะแนน วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๐

IMG 0172 IMG 0181 IMG 0201 IMG 0210
IMG 0226 IMG 0243 IMG 0254