กิจกรรมหน่วย

จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง บทเรียนจากการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศฯ
ประจำปีงบประมาณ
  ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๐ ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ

IMG 0060 IMG 0095 IMG 0105
IMG 0118 IMG 0129 IMG 0154
IMG 0166 IMG 0167