กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง บทเรียนจากการฝึก ซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศฯ ประจำปีงบประมาณ
  ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๐  ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ

IMG 9854 IMG 9918 IMG 9919 IMG 9923
IMG 9948 IMG 9964 IMG 9969 IMG 9977