กิจกรรมหน่วย

รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่างคู่มือราชการสนาม
คู่มือทางเทคนิค ร่างระเบียบและหลักสูตรการฝึก และคู่มือการฝึก
วันที่ ๘ ธ.ค. ๖๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 9796 IMG 9798 IMG 9801
IMG 9807 IMG 9812 IMG 9813