ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

 

IMG 0166

  จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง บทเรียนจากการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศฯ
  ประจำปีงบประมาณ
  ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๐ ณ โรงแรมฮิพ
  กรุงเทพ

IMG 9977

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง บทเรียนจากการฝึก ซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศฯ
  ประจำปีงบประมาณ
  ๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๐ณ โรงแรมฮิพ
  กรุงเทพ

IMG 9801

  รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่าง
  คู่มือราชการสนาม คู่มือทางเทคนิค ร่างระเบียบและหลักสูตรการฝึก
  และคู่มือการฝึก วันที่ ๘ ธ.ค. ๖๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 9698

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
  คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕
  ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๐
  ณ หอประชุมเสนาปฎิพัทธ์

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right