ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

 

1

  รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. นำกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่ ๖๑
  และร่วมพิธีและรับมอบของขวัญ, มอบร้านค้า “ครัวกรมยุทธ์”
  แก่กำลังพลกรมยุทธศึกษาทหารบก วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐
 
  ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์

IMG 0747

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมชี้แจงและสั่งการของ
  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ต่อ นขต.ศพย.ยศ.ทบ. วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๐
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 0725

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
  ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “หลักนิยมกองทัพบกในการช่วยเหลือ
  ภัยพิบัติ” 
วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๐ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กทม.

IMG 0386

   ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
  ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “หลักนิยมกองทัพบกในการช่วยเหลือภัย
  พิบัติ” วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๐ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กทม.

IMG 7027

  รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคุณลักษณะเฉพาะและ
  แผนจัดหาระบบจำลองยุทธ์ทางทหารฯ วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๐
  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 0172

  ศพย.ยศ.ทบ. จัดกิจกรรมประกวดบอร์ดประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. ๖๐
  โดยมี รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. และคณะกรรมการลงคะแนน 
  วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๐

IMG 0166

  จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง บทเรียนจากการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศฯ
  ประจำปีงบประมาณ
  ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๐ ณ โรงแรมฮิพ
  กรุงเทพ

IMG 9977

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง บทเรียนจากการฝึก ซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศฯ
  ประจำปีงบประมาณ
  ๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๐ณ โรงแรมฮิพ
  กรุงเทพ

IMG 9801

  รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่าง
  คู่มือราชการสนาม คู่มือทางเทคนิค ร่างระเบียบและหลักสูตรการฝึก
  และคู่มือการฝึก วันที่ ๘ ธ.ค. ๖๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 9698

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
  คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕
  ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๐
  ณ หอประชุมเสนาปฎิพัทธ์

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right