ภาพกิจกรรมหน่วยฯ

 

IMG 8497

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งประดิษฐานในศาลาวงกลม ยศ.ทบ.
  โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานฯ วันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๐ 
  ณ  ศาลาวงกลม ยศ.ทบ.

IMG 8445

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. และ รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมกิจกรรมสวด
  พระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล และอบรมศีลธรรม โดยมี
  รอง จก.ยศ.ทบ.(๑) เป็นประธานฯ วันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๐
  ณ ห้องพระพุทธสิงห์ชัยมงคล ยศ.ทบ.

IMG 8101

  รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุม
  บทความวารสารเสนาธิปัตย์ วันที่ ๑๒ ต.ค.  ๖๐
  ณ กพยศ.ศพย.ยศ.ทบ

 

left ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)  ภาพกิจกรรม (ถัดไป)  right