กิจกรรมหน่วย

รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมบทความวารสารเสนาธิปัตย์
วันที่ ๑๒ ต.ค.  ๖๐ ณ กพยศ.ศพย.ยศ.ทบ

IMG 8100 IMG 8101 IMG 8104 IMG 8105
IMG 8106 IMG 8107 IMG 8108 IMG 8109