กิจกรรมหน่วย cdsd300

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ให้เกียรติเป็นประธานโครงการบรรยายต่อต้านยาเสพติดในรั้ว ยศ.ทบ.      

ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ.  ในวันจันทร์ที่ ๑๑ ก.ย.๖๐ 

IMG 7314 IMG 7341 IMG 7345 IMG 7361 IMG 7367
IMG 7385 IMG 7387 IMG 7390 IMG 7440 IMG 7447