กิจกรรมหน่วย cdsd298

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของ ทภ.

เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๖๐  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. โดยมี รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานในการประชุม

IMG 7269 IMG 7270 IMG 7273
IMG 7275 P9070073 P9070075