กิจกรรมหน่วย cdsd 296

รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมบทความวารสารเสนาธิปัตย์ 

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.60  ณ ห้องประชุม กพยศ.ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 7184 IMG 7179 IMG 7180
IMG 7183 IMG 7187 IMG 7185