กิจกรรมหน่วย cdsd 295

ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจรับผลงานการพัฒนาหลักนิยม ประจำปี ๖๐  

เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. โดยมี ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุม

IMG 7046 IMG 7042 IMG 7047
IMG 7050 IMG 7053 IMG 7055