กิจกรรมหน่วย cdsd 294

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. และกำลังพล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ ส.ค.๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๖๐  ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ.

 DSC0308  DSC0312  DSC0327 IMG 6573
IMG 6595 IMG 6612  DSC0346  DSC0356