กิจกรรมหน่วย cdsd 293

บริษัทRheinmetall electronics นำเสนอระบบจำลองยุทธ์ทางทหารนำมาใช้ใน ทบ. เมื่อวันที่  ๙ – ๑๑ ส.ค.๖๐

 ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. และห้องเรียน() ชั้น ๒ อาคารประภาศโยธิน โดยมี รอง จก.ยศ.ทบ.(เป็นประธานในการประชุม

IMG 6528 IMG 6529 IMG 6532 IMG 6533
IMG 6536 IMG 6545 IMG 6553 IMG 6563