กิจกรรมหน่วย cdsd 292

  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. และกำลังพล ร่วมงานวันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารบก ครบรอบปีที่ ๑๒๒ ปี

เมื่อวันที่ ๘ ส.ค.๖๐     ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์  โดยมี ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี

 

IMG 6351 IMG 6436 IMG 6439 IMG 6449
IMG 6447 IMG 6459 IMG 6468 IMG 6483