กิจกรรมหน่วย cdsd290

บริษัท ST-Electronics นำเสนอข้อมูลขั้นตอนการจัดระบบจำลองยุทธ์ทางทหาร นำมาใช้ใน ทบ.

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๐  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. และห้องเรียน() ชั้น ๒ อาคารประภาศโยธิน

โดยมี รอง จก.ยศ.ทบ.() เป็นประธานในการประชุม

IMG 5893 IMG 5900 IMG 5904 IMG 5911
IMG 5914 IMG 5940 IMG 5949 IMG 5953