กิจกรรมหน่วย cdsd289

ประชุมคณะกรรมการศึกษา พัฒนา การใช้งานระบบจำลองยุทธ์ทางทหารของ ทบ.

เมื่อวันที่  ๒๔ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม ศพย. โดยมี รอง จก.ยศ.ทบ.()

เป็นประธานการประชุม

IMG 5873 IMG 5867 IMG 5868 IMG 5887
IMG 5872 IMG 5881 IMG 5877 IMG 5884