กิจกรรมหน่วย285

กฝจย.ศพย.ยศ.ทบ. จัดประชุมบริษัทต่างๆ นำเสนอระบบจำลองยุทธ์ทางทหารนำมาใช้ใน ทบ.

เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 5699 IMG 5704 IMG 5710 IMG 5712
IMG 5719 IMG 5727 IMG 5731 IMG 5735
IMG 5738 IMG 5747 IMG 5772 IMG 5776