กิจกรรมหน่วย

กพยศ.ศพย.ยศ.ทบ. จัดสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของวิทยากร  การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการ์ทหารของ ทบ.

ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง วิธีการจัดทำแผนบทเรียนเพื่อปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร

เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๔ ก.ค.๖๐  ณ โรงแรม เดอะ คาวาริ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา

IMG 5272 IMG 5229 IMG 5266 IMG 5264
IMG 5259 IMG 5293 IMG 5287 IMG 5231