กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมคณะ จก.ยศ.ทบ.เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

 ณ วัดน้อยนพคุณ  เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๖๐

 DSC6271  DSC6275  DSC6254
 DSC6238  DSC6240  DSC6306