กิจกรรมหน่วย

 

กฝจย.ศพย.ยศ.ทบ. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของ ทภ.

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐  ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 5136 copy IMG 5141 copy IMG 5142 copy
IMG 5144 copy IMG 5146 copy IMG 5149 copy