กิจกรรมหน่วย

ศพย.ยศ.ทบ. จัดการทดสอบร่างกายประจำเดือน มิ.ย. ๖๐ วันที่ ๘ มิ.ย. ๖๐ ณ อาคารประภาสโยธิน

IMG 4650 IMG 4657 IMG 4664 IMG 4675
IMG 4708 IMG 4714 IMG 4725 IMG 4733