กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุม  นขต.ศพย.ยศ.ทบ. และมอบรางวัลจัดบอร์ดดีเด่น
ประจำเดือน เม.ย. - พ.ค. ๖๐ 
วันที่ ๘ มิ.ย. ๖๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 4603 IMG 4609 IMG 4610 IMG 4614
IMG 4617 IMG 4619 IMG 4620 IMG 4628