กิจกรรมหน่วย

ศพย.ยศ.ทบ. จัดกิจกรรมประกวดบอร์ดประจำเดือน เม.ย. ๖๐ และ พ.ค. ๖๐
โดยมี รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. และคณะกรรมการฯ  ลงคะแนน วันที่ ๖ มิ.ย. ๖๐

IMG 4514 IMG 4519 IMG 4524 IMG 4528
IMG 4530 IMG 4538 IMG 4541 IMG 4549