กิจกรรมหน่วย

รอง จก.ยศ.ทบ.(๒) และ เสธ.ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการสอบสัมภาษณ์
นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
วันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๐ ณ ห้องเรียน ๒ อาคารประภาสโยธิน กรมยุทธศึกษาทหารบก

IMG 4342 IMG 4357 IMG 4386 IMG 4392
IMG 4407 IMG 4436 IMG 4446 IMG 4455
  IMG 4467 IMG 4469