กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุม  นขต.ศพย.ยศ.ทบ.
และมอบรางวัลการจัดบอร์ดดีเด่น ประจำเดือน ก.พ. - มี.ค. ๖๐
วันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 3525 IMG 3526 IMG 3532
IMG 3536 IMG 3538 IMG 3540