กิจกรรมหน่วย

รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมการตรวจประเมินผล
การฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องประเทศฯ
วันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 3518 IMG 3511 IMG 3512
IMG 3513 IMG 3515 IMG 3519