กิจกรรมหน่วย

รอง จก.ยศ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำองค์ความรู้
เกี่ยวกับระบบจำลองยุทธ์ทางทหารของ ทบ. วันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๐
ณ ห้องประชุมสารสาสน์พลขันธ์ ยศ.ทบ.

IMG 3473 IMG 3464 IMG 3467
IMG 3469 IMG 3472 IMG 3474