กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ของ ยศ.ทบ.
พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ยศ.ทบ. วันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๐ ณ หน้า บก.ยศ.ทบ.

IMG 3410 IMG 3422 IMG 3426 IMG 3431
IMG 3434 IMG 3436 IMG 3439 IMG 3444