กิจกรรมหน่วย

พิธีวันสถาปนา ศพย.ยศ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๘
วันที่ ๓ เม.ย. ๖๐ ณ อาคารประภาศโยธิน ยศ.ทบ.

IMG 3162 IMG 3167 IMG 3174 IMG 3222
IMG 3225 IMG 3236 IMG 3239 IMG 3245
IMG 3283 IMG 3289 IMG 3303 IMG 3306
IMG 3337 IMG 3366 IMG 3369