กิจกรรมหน่วย

เสธ.ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยมสถานีสอบสัมภาษณ์ นนส.ทบ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑๗  มี.ค. ๖๐ ณ อาคารประภาสโยธิน ยศ.ทบ.

IMG 2152 IMG 2154 IMG 2155
IMG 2160 IMG 2163 IMG 2168