กิจกรรมหน่วย

ศพย.จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง กองทัพบกกับการประสานและการควบคุมห้วงอากาศ
ในยามปกติและในสนามรบ โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ห้องเรียนรวม ๑ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วันที่ ๑ มี.ค. ๖๐

IMG 1623 IMG 1626 IMG 1633 IMG 1636
IMG 1641 IMG 1651 IMG 1678 IMG 1684
  IMG 1692 IMG 1704