กิจกรรมหน่วย

ผอ.กฝจย.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
นนส.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 1548 IMG 1551 IMG 1554
IMG 1557 IMG 1561 IMG 1563