กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือ เพื่อออกแบบโปรแกรม
ติดตามการบริหารงบประมาณ ยศ.ทบ. เมื่อ ๒๑ ก.พ. ๖๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 1525 IMG 1526 IMG 1531
IMG 1535 IMG 1538