กิจกรรมหน่วย

ผอ.กพยศ.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการสอบสัมภาษณ์
บุคคลพลเรือนเป็นนายทหารสัญญาบัตรและพาชมสนามสอบฯ
วันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๐ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 1296 IMG 1300 IMG 1302
IMG 1305 IMG 1321 IMG 1324